Metodologia

Il·lusions té tres pilars fonamentals per desenvolupar la seva tasca:

  • El respecte a la dignitat del/la nen/a com a persona.
  • El respecte a la dignitat de la nostra professió com a educadores.
  • La innovació en la nostra tasca.

La nostra tasca no és només ensenyar els nens. És, també, formar-nos personalment i de forma continuada per ser millors en la nostra feina. Aprenem per ensenyar, innovant i adaptant noves tecnologies, transformant formes de pensament crític i integrant noves i antigues línies pedagògiques. A més, la nostra tasca també és parlar, guiar i ajudar a tots els pares i mares que ho necessitin.

La unió d’aquests tres eixos (ensenyament, formació continuada i escola de pares) té com a objectiu treure el màxim potencial de cada nen i nena.

Objectius

L’objectiu principal és que els nens i les nenes creixin segurs, sentint que són estimats, motivats i estimulats per a afavorir el seu desenvolupament com a persones. Però el tret diferencial de la nostra escola es resumeix amb una frase de la pedagoga Raquel Cohen: “El nen no és un got per omplir, sinó una llum per encendre”.

Metodologia

La nostra metodologia no segueix un patró definit per una determinada teoria, per que cada nen i cada nena, és diferent. Una determinada metodologia pot servir per un grup de nens i nenes, però potser no és efectiva per d’altres.

Els infants a Il·lusions experimenten, manipulen, observen, descobreixen, són motivats i totes les seves curiositats tenen resposta i és, per això, que utilitzem diferents metodologies, adaptant-les a les necessitats d’aprenentatge de cada infant.