Els bolquers

La majoria dels nens solen estar preparats per controlar els esfínters entre els dos i tres anys, tot i que és una edat orientativa, ja que cada infant té el seu propi procés maduratiu. Aquest control mai pot forçar-se, així com tampoc li podem exigir que deixi el bolquer quan l’adult vulgui segons les seves conveniències. De la mateixa manera que no es pot obligar a un nen a parlar o a caminar.

És molt important observar el grau maduratiu de l’infant per decidir si està preparat per entendre aquest procés.

En l’àmbit afectiu suposa un gran pas a la seva independència i la seva autonomia. Prenen conciència de quan i on han de fer el pipi i la caca, els ajuda a responsabilitzar-se i a no dependre de l’adult en aquests termes. Hem d’intentar que el nen participi i estigui implicat en aquest procediment, ja que sol condicionar l’etapa de l’afirmació sobre la seva persona. És a dir, no ho ha d’entendre com una imposició perquè si és així, probablement s’oposarà.

Un altre aspecte que vull fer referència és que la gran majoria de famílies decideixen retirar el bolquer a l’estiu perquè és una época on disposen de més temps lliure, o que l’infant porta menys roba, etc. …Però això no sempre ha de ser així, si el nen està preparat en altres estacions de l’any hem d’entendre la seva demanda perquè possiblement el procés serà més efectiu. Hi ha nens que adquireixen el control d’esfínters ràpidament però d’altres que no ho fan amb la mateixa rapidesa. Cada infant té un ritme diferent i cadascú necessita el seu temps per acceptar els nous canvis.

No obstant això, podem facilitar el procediment mantenint firmament les pautes de la retirada. És a dir, si a vegades li posem el bolquer i d’altres no, el/la nen/a acabarà confós/a i no sabrà en quin lloc ha de fer les seves necessitats. La constància és un aspecte fonamental.

Si en algun moment determinat comprenem que, per l’evolució de l’infant és millor tornar al bolquer, no passa absolutament res. És preferible deixar-ho per una mica més endavant, que no pas forçar la situació.Amb la retirada del bolquer el que aconseguim és que adquireixen autonomia i seguretat en si mateix per tal de treballar les seves capacitats.

Els adults hem de donar-li confiança i entendre que és un gran pas per l’infant.

Us animeu?

Maria Muro. Tutora d’infantil-2. Il·lusions-Castelldefels

Share this: