EL DESAFIAMENT DE LA INTEGRACIÓ

Som conscients de com ha canviat la nostra societat en els últims anys? Més enllà d’avenços tecnològics, hem viscut una revolució pel que fa a la diversitat: immigració, nous models de família o la integració de persones amb diversitat funcional, per posar només alguns exemples de situacions que durant la nostra infància tenien un tractament, i en ocasions una acceptació, molt diferent a avui dia. Les pròximes generacions partiran d’aquesta base i, de ben segur, seguiran vivint la irrupció de noves realitats, el que fa necessari dotar als nostres fills i filles de noves habilitats per poder adaptar-se a aquests canvis.

Tots, com a pares, som conscients de la importància que té el desenvolupament físic, psíquic, social i emocional dels nostres fills des del mateix moment del seu naixement.

El començament en un Centre Infantil constitueix una fita en la vida dels nostres petits que afavorirà, no només el desenvolupament d’aquests aspectes, sinó l’aprenentatge de com ens integrem els uns amb els altres, aspecte molt important per saber desenvolupar-nos en un món on la diversitat cultural i social predomina i ens enriqueix.

Les bases per a una major igualtat s’assenten en la primera infància. Hi ha prou evidències pel que fa als beneficis que té l’educació en els primers anys de vida per el desenvolupament humà i els seus aspectes preventius i d’equiparació d’oportunitats.

Atendre la diversitat des d’un enfocament inclusiu constitueix, doncs, una tasca de tots els agents educatius (família, docents i els nostres fills) posant en valor el reconeixement, el respecte, la comunicació i l’aprenentatge per tot allò que ens fa diferents. Sí, som diferents, i només en la mesura en què eduquem constructivament, reconeixent les nostres diferències, ens podrem sentir iguals.

Per tant, una major integració social passa necessàriament, encara que no únicament, per assegurar la plena participació en l’educació, per la qual cosa els nens i nenes no han de ser objecte de cap tipus de discriminació per raons d’origen, sexe o capacitats.

Hem de treballar els valors per a la integració en l’educació com un mitjà per avançar cap a una major equitat i un major desenvolupament de societats més inclusives i més justes.

Gemma Gutiérrez Moreno.
Psicòloga.

Share this: