EL DESAFIAMENT DE LA INTEGRACIÓ

Som conscients de com ha canviat la nostra societat en els últims anys? Més enllà d’avenços tecnològics, hem viscut una revolució pel que fa a la diversitat: immigració, nous models de família o la integració de persones amb diversitat funcional, per posar només alguns exemples de situacions que durant la nostra infància tenien un tractament, i en ocasions una acceptació, molt diferent a avui dia. Les pròximes generacions partiran d’aquesta base i, de ben segur, seguiran vivint la irrupció de noves realitats, el que fa necessari dotar als nostres fills i filles de noves habilitats per poder adaptar-se a aquests canvis.

Tots, com a pares, som conscients de la importància que té el desenvolupament físic, psíquic, social i emocional dels nostres fills des del mateix moment del seu naixement.

El començament en un Centre Infantil constitueix una fita en la vida dels nostres petits que afavorirà, no només el desenvolupament d’aquests aspectes, sinó l’aprenentatge de com ens integrem els uns amb els altres, aspecte molt important per saber desenvolupar-nos en un món on la diversitat cultural i social predomina i ens enriqueix.

Les bases per a una major igualtat s’assenten en la primera infància. Hi ha prou evidències pel que fa als beneficis que té l’educació en els primers anys de vida per el desenvolupament humà i els seus aspectes preventius i d’equiparació d’oportunitats.

Atendre la diversitat des d’un enfocament inclusiu constitueix, doncs, una tasca de tots els agents educatius (família, docents i els nostres fills) posant en valor el reconeixement, el respecte, la comunicació i l’aprenentatge per tot allò que ens fa diferents. Sí, som diferents, i només en la mesura en què eduquem constructivament, reconeixent les nostres diferències, ens podrem sentir iguals.

Per tant, una major integració social passa necessàriament, encara que no únicament, per assegurar la plena participació en l’educació, per la qual cosa els nens i nenes no han de ser objecte de cap tipus de discriminació per raons d’origen, sexe o capacitats.

Hem de treballar els valors per a la integració en l’educació com un mitjà per avançar cap a una major equitat i un major desenvolupament de societats més inclusives i més justes.

Gemma Gutiérrez Moreno.
Psicòloga.

NEDAR, Les primeres braçades del teu nadó

NEDAR

Les primeres braçades del teu nadó

Fins als 4 anys els nens no tenen autonomia ni desenvolupament com per nedar per si mateixos, però és recomanable que es familiaritzin amb l’aigua des que neixen. Està demostrat que els nadons gaudeixen molt en l’aigua, alhora que és beneficiós per a ells ja que millora la seva coordinació, el seu equilibri, la seva força muscular, els relaxa, els fa menjar i dormir millor … Tot un seguit d’avantatges que fa imprescindible que aquest estiu vagis a nedar amb el teu fill, tingui l’edat que tingui.

A quina edat començar?

Fins als 4 o 5 anys els nens són incapaços de nedar com un adult, ja que són massa petits per a desenvolupar autonomia en l’aigua i adquirir els moviments de la natació. Per tant cal distingir entre banyar-se i gaudir en l’aigua, i aprendre a nedar.

No obstant això, des que neixen els nadons poden jugar al mar o a la piscina amb els seus papis, la qual cosa els resultarà molt divertit i beneficiós. El recomanable és esperar fins als 3 o 4 mesos de vida, fins i tot en algunes escoles de natació no els accepten fins als 6 o 7 mesos perquè les seves instal·lacions no són adequades per a nens tan petits.

A partir dels 9 mesos els nadons perden una sèrie de reflexos innats molt útils per a la natació, per això es recomana que comencin el seu contacte amb l’aigua abans del seu primer aniversari: s’adapten millor que els nens grans.

Per Isaac González, cap d’activitats aquàtiques del centre Lenoarmi, “l’ideal seria que comencessin abans dels 4 mesos, sempre que els pares se sentin preparats, ja que el nadó conserva una sèrie de capacitats que afavoreixen la seva adaptació. Tenen capacitat de surar, de moure el seu cos dins de l’aigua de forma relaxada i a més a més, mantenen el reflex d’apnea, que consisteix en tancar la glotis i per tant no s’empassen aigua ni tenen sensació d’ennuegar-se”.

La por a l’aigua s’adquireix a mesura que el nen va creixent, com més temps estigui apartat de l’aigua, més probabilitats té que desenvolupi sentiments de desconfiança i fins fòbia, que posteriorment dificultaran l’aprenentatge de la natació.

la matronatació

Aquest és el millor mètode per iniciar un nadó a l’activitat aquàtica: la natació amb els pares.
Està demostrat que els petits gaudeixen molt en l’aigua, a més de ser molt beneficiosa per a ells. En aquest mètode, és fonamental el paper dels pares. Aquests han de mostrar seguretat al nadó, alhora que es reforcen els seus vincles possibilitant una experiència original, única i irrepetible.

És convenient esperar fins al quart mes de vida, ja que a aquesta edat acaba de madurar el sistema immunològic del nadó i les possibilitats de refredats i d’infeccions com l’otitis són menors.

Cada classe de matronatació varia segons l’escola. En general, duren de 30 a 45 minuts, depenent de la resistència i reflexos del nadó. A les classes es treballen amb materials didàctics (pilotes, taules, etc.) adequats a cada edat. En elles, els van ensenyant a sobreviure en l’aigua i a surar.

Per exemple, al centre Vall 36 segueixen el model didàctic basat en la “pedagogia de l’èxit”. El centre posa als nadons en contacte amb el medi aquàtic i els prepara per a l’arribada de l’estiu ja que, gràcies al contacte permanent a l’aigua amb la mare o el pare, el petit aconsegueix habituar-se a l’aigua, superar les pors, desenvolupar-se físicament i mentalment i gaudir d’un contacte familiar més profund i enriquidor. Aquests cursos estan impartits per fisioterapeutes i educadors infantils que segueixen molt de prop l’evolució del nadó, personalitzant els exercicis i adaptant-los a les necessitats de cadascú. Els grups tenen un màxim de quatre alumnes (acompanyats del pare o la mare) que es relacionen i interactuen entre ells, afavorint el desenvolupament i la socialització.

Per Isaac González, del centre Lenoarmi, els objectius d’aquestes classes són tres:

• Aprendre a comportar-se en l’aigua.
• Treballar la supervivència.
• Afavorir la seva autonomia.

“Els nens, al centre Lenoarmi, dels 0-3 anys vénen a realitzar l’activitat amb els pares, a partir dels 3 anys es realitza un programa d’autonomia on els nens ja vénen sense la figura paterna.

Els primers entrenaments es poden fer a casa en la mateixa banyera, sempre parlant de nens entre 2 i 6 mesos, per això és recomanable omplir la banyera amb aigua i ficar-se dins d’ella amb ell, sense pensar en tècniques ni res, únicament amb el afany de divertir-se i de familiaritzar-se amb el medi “.

Requisits que ha de complir la piscina

La piscina haurà de seguir una sèrie de normes perquè s’adapti a les característiques físiques d’un nadó:

1. La temperatura de l’aigua ha d’estar a uns 32º C, encara que pot variar un grau amunt o avall depenent de l’època de l’any.
2. El nivell de cloració de l’aigua ha d’estar entre el 0,5 i el 0,6% (enfront del 1% en les d’adult).
3. És molt recomanable que la piscina sigui coberta i climatitzada i per descomptat compleixi amb els requisits higiènics-sanitaris establerts.
4. La zona dels vestidors on canviaran les mares (o pares) als seus nens igualment ha d’estar climatitzada i complir les norma higièniques.
5. Alguns vestuaris estan bastant apartats de la piscina i en aquest trajecte els nens es poden quedar freds. Per això és molt convenient que prop de la piscina hi hagi un banc o lloc especial per a despullar i vestir al nen.
6. La piscina dels petits ha de ser només per a ells, mai compartida. Aquestes piscines solen mesurar 6 per 4 metres, encara que aquestes dimensions no s’estableixen com una norma, existint en l’actualitat de moltes mides i formes.

Beneficis de la natació

-Desenvolupament Psicomotor: Millora la coordinació, l’equilibri i el coneixement de l’espai. Incrementa la força gràcies als exercicis musculars, fent que hi hagi un desenvolupament primerenc de les habilitats psicomotrius com ara gatejar i caminar.

-Enfortiment del sistema cardiorespiratori: És beneficiós per a la condició cardiovascular i per tant, millora la resistència del nadó. Amplia la capacitat del seu sistema respiratori i la regulació adequada a la seva circulació sanguínia.

-Relaxa al nen: Els exercicis suaus combinats amb l’aigua a una temperatura agradable relaxen al nadó, estimulen la gana, li fan menjar i dormir millor, i en conseqüència d’això, millora el seu caràcter i comportament.

-Reforça la seva seguretat i independència: El nadó se sent més segur i gaudeix molt aprenent a nedar en sentir que els seus pares tenen la seva atenció concentrada en ell. Incrementa el seu sentiment d’independència i d’autoconfiança.

-Augmenta el coeficient intel·lectual: Està demostrat que els nadons que han fet natació en els 2 primers anys de vida desenvolupen una percepció més gran del món que els envolta amb el que ja estan aprenent a ser més creatius i observadors. L’aigua estimula la capacitat de joc del nen i aquest fet repercutirà molt positivament en aprenentatges futurs.

-Desenvolupa les habilitats vitals de supervivència.

-Ajuda A la seva socialització: Estimula la confiança en un mateix i per tant millora la comunicació amb els altres. La convivència a la piscina amb altres nens l’ajudarà a relacionar-se millor, a més d’aprendre a compartir i realitzar activitats al costat d’altres persones.

-Enforteix seu sistema immunològic.

Aprenent a nedar

A partir dels 4-5 anys, depenent del desenvolupament físic i mental del nen, ja se li pot ensenyar a nedar com a un adult, no només a surar. “La millor manera és acudint a un centre especialitzat.

Alguns trucs …

-El Pare o la mare han d’estar molt relaxats i tranquils, sobretot amb nens menors de 3 anys, ja que estarà recolzat sobre les mans dels seus pares i, si aquestes mans estan rígides, el nen estarà tens i no podrà sentir-se còmode dins de l’aigua.

-És Important no demanar massa als seus fills, cada nen evoluciona segons el seu ritme normal maduratiu, fins i tot dins de l’aigua, per això és important que no se’ls exigeixi més del compte ja que si no, després ens trobem amb nens que no es senten còmodes dins l’aigua i no volen seguir realitzant l’activitat.

-També Els pot ajudar realitzar jocs on el nen gaudeixi i pugui experimentar a l’aigua.

NOEMÍ SURIOL
Directora i fundadora MÈTODE LENOARMI
C / Dr. Roux 19-21, Barcelona
www.leonarmi.com

Bientraitance ?

La première fois que j’ai entendu parler du terme de bientraitance c’est en travaillant avec Jorge Barudy au début des années 2000, c’était à l’époque (et souvent encore maintenant) assez révolutionnaire dans le domaine de la psychologie de penser en termes positifs : de parler de ressources, de résilience, de bientraitance et non pas de troubles ou maladies, de faiblesses et de maltraitance.

Les avancées scientifiques, notamment dans le domaine des neurosciences affectives, soutiennent le bienfondé de cette approche basée sur la bientraitance, souvent appelée aujourd’hui parentalité positive ou encore éducation bienveillante. Ce domaine passionnant nous permet de mieux comprendre l’influence de nos comportements en tant que parents (mais aussi éducateurs, grands-parents, professeurs, moniteurs, etc.) (1) sur le développement harmonieux du cerveau de nos enfants. De plus en plus de recherches sur le cerveau prouvent qu’une éducation bienveillante et empathique permet au cerveau de mieux se développer. Ces recherches démontrent également que les violences physiques et verbales, ainsi que le stress peuvent modifier profondément le cerveau de l’enfant et entraîner des troubles cognitifs et du comportement.

Aussi, la présence bienveillante du parent et sa réponse appropriée, rapide et cohérente aux besoins du jeune enfant permet à celui-ci de développer un attachement sécure. Cet attachement sécure est la base d’un développement social et émotionnel harmonieux. L’enfant apprend à explorer son environnement, à demander de l’aide et développer des relations constructives avec les autres. Cet attachement sécure est la base d’une bonne estime de soi, de l’autonomie, de l’audace et de l’empathie.

L’enfant naît avec un cerveau immature. En effet, si l’enfant naissait avec un cerveau pleinement développé sa tête serait tellement grande qu’il ne pourrait pas naître par voie naturelle. Ainsi, le cerveau de l’enfant se développe dans la relation à l’autre, chaque interaction relationnelle viendra créer de nouveaux réseaux neuronaux. Une relation empathique, aimante et soutenante est fondamentale pour le tissage de ces nouveaux réseaux neuronaux et pour un développement optimal du cerveau.

Plus concrètement, la bientraitance stimule la sécrétion d’ocytocine. L’ocytocine est ce que l’on pourrait appeler la molécule du lien avec les autres, ou encore la molécule de l’amour et de l’amitié : elle favorise l’empathie et engendre la confiance, l’altruisme, la coopération. Elle diminue également le stress et l’anxiété et stimule trois autres molécules : la dopamine, des endorphines et la sérotonine. La dopamine stimule la motivation, indispensable pour tout apprentissage, donne plaisir de vivre et créativité ; les endorphines sont des opioïdes et procurent donc du bien-être et la sérotonine stabilise l’humeur. Ces molécules rendent l’enfant calme, heureux d’apprendre, et empathique.

Mais concrètement que pouvons-nous faire en tant que parent pour que nos enfants se développent et grandissent au mieux ? C’est article ne prétend ni donner de recette miracle ni de leçon de morale, mais juste quelques pistes de réflexions soutenues par les dernières recherches scientifiques. Chacun y puisera celles qui leur semblent cohérentes ; n’oublions pas qu’il n’est jamais trop tard pour améliorer nos pratiques éducatives et qu’il n’y a pas une seule façon de bien faire.

1. Prendre soin de soi
Pour être bienveillant et répondre de façon adéquate aux besoins de son enfant le parent doit prendre soin de lui et se sentir soutenu. Ceci est important parce que notre capacité à gérer la frustration est limitée, la frustration est faite de tous ces petits évènements de la journée qui pompent notre énergie et viennent puiser dans notre réservoir de patience (des cris, un embouteillage, un réveil nocturne, un verre renversé, des jouets qui trainent, etc.). Ceci est particulièrement vrai dans les premiers mois de la vie du bébé lorsque les parents manquent de sommeil. Sous l’effet des hormones et de la fatigue les mamans sont d’autant plus vulnérables ; il est fondamental qu’elle puisse bénéficier de soutien émotionnel et idéalement logistique. D’une façon un peu réductionniste on pourrait dire que le papa prend soin de la maman pour qu’elle puisse prendre soin de son bébé. Prendre soin de soi c’est aussi s’autoriser des moments pour recharger les batteries, pour remplir à nouveau son réservoir de patience et d’amour. Il peut s’agir de prendre un bain, un café avec une amie, faire un exercice de cohérence cardiaque (2), du sport, de la méditation, …

2. Répondre aux besoins de l’enfant
Face aux pleurs du bébé et du jeune enfant il est important d’être attentif à ses besoins, et intervenir rapidement et adéquatement. On peut se demander : Mon enfant a-t-il trop chaud, ou trop froid ? Est-il fatigué, a-t-il faim ? Sa couche a-t-elle besoin d’être changée ? Est-il fatigué ? Y-a-t-il trop de stimulations autour de lui ? Ou tout simplement mon enfant a-t-il besoin d’être rassuré, d’être pris dans les bras et de recevoir un câlin. Le câlin remplit son réservoir d’amour et apaise le stress (l’ocytocine, hormone anti-stress, se libère au bout de 20 secondes de contact physique affectueux). Le message alors donné à l’enfant est que ses besoins sont importants, cela solidifie le lien d’attachement et la relation de confiance entre le parent et l’enfant.

3. Distinguer l’enfant de ses actes.
Julie a trois ans, elle a dessiné sur les murs ! Son père réagit en hurlant : « ce n’est pas possible, tu ne fais que des bêtises ! quelle idiote d’aller écrire sur les murs !! » Julie, qui, elle était toute contente de son œuvre d’art, ne comprend pas la réaction de son papa et elle entend « je suis nulle, je suis méchante ». Pourtant le problème ce n’est pas elle, c’est ce qu’elle a fait. Si après avoir pris une grande respiration, le papa dit à Julie « Je vois que tu as dessiné sur les murs, c’est une belle œuvre d’art. Mais Julie je te rappelle qu’on dessine sur les feuilles, pas sur les murs. Vient on va chercher une éponge et on va nettoyer ensemble ». On joue sur les mots ? C’est un détail de langage ? Les conséquences sur l’estime de soi sont énormes. Julie se sent respectée parce que son papa reconnaît son besoin naturel de créer et de s’exprimer, et lui donne également l’occasion de réparer ce qu’elle a fait. Lorsque l’on dit : ma fille est capricieuse, mon fils est égoïste, on enferme l’enfant dans une vision de lui-même qui non seulement est fausse, mais qu’en plus il cherchera ensuite à confirmer. En résumé un enfant « insupportable » fera tout pour le rester.

4. Mettre des mots sur les émotions et les valider
Votre enfant pleure parce qu’il s’est fait mal : « Tu pleures, tu t’es fait mal, viens je te fais un câlin (je reconnais ses émotions et je les valide, en faisant un câlin son cerveau secrète de l’ocytocine, hormone anti-stress). Quand je dis : « arrête de pleurer, c’est rien ! », l’enfant se sent démuni parce que ce qu’il ressent ne correspond pas au message qu’il reçoit de l’adulte, et quand cela se répète, il finit par apprendre qu’il ne peut pas faire confiance en ses émotions et qu’il ne doit pas les montrer. Lorsque l’enfant entend : je vois un petit garçon qui est vraiment très en colère, tu peux être en colère, je comprends, mais tu ne peux pas taper, vient on va sortir et laisser sortir la colère en criant très fort (on en gribouillant, ou déchirant, une feuille, en tapant dans un coussin, …), alors il se sent écouté, compris, accepté et apprends des alternatives plus constructives dans l’expression de sa colère.

5. Formuler ses requêtes de façon positive, donner le choix.
Le cerveau de l’enfant a du mal à entendre la négation, le message sera toujours mieux compris si on le formule de façon positive. « Dans le bain on reste assis, c’est pour ta sécurité » (plutôt que « arrête de te mettre debout tu vas glisser… ») ou encore « Ici on reste calme » (Au lieu de « ici on ne crie pas »). Ainsi on peut aussi choisir de dire « Stop » plutôt que « Non ». Le fait de proposer des choix suscite également plus de coopération de la part des enfants. Au lieu de demander « Tu veux des haricots verts ? », on peut dire « Tu veux une ou deux cuillères d’haricots verts ? » ou encore « Tu veux commencer par le pantalon ou par le t-shirt ? » plutôt que « Maintenant on s’habille ! ».

6. Anticiper en fixant les règles à l’avance, le faire participer
Ce qui paraît normal et évident aux adultes ne l’est pas forcément pour les enfants. Une façon de prévenir certaines « bêtises » et d’essayer d’anticiper en fixant les règles à l’avance. « Nous allons faire des courses, j’attends de toi que tu restes à côté de moi et que tu sois calme ». « Tu seras responsable de mettre les pommes et les biscuits dans le caddy ». L’enfant n’est pas capable d’intégrer les règles de façon définitive jusque 6-7 ans, il est donc normal de devoir les répéter encore et encore.

7. Prendre en compte son niveau de développement
Nous l’avons mentionné auparavant l’enfant nait avec un cerveau immature, le cerveau se développe tout au long de l’enfance et de l’adolescence et évolue encore à l’âge adulte. Lorsque le jeune enfant fait une de ses fameuse « crise » il est fondamental de prendre en compte que son cerveau est immature, et qu’il vit à ce moment-là une véritable tempête émotionnelle, son cerveau est déconnecté et il est incapable de raisonner. L’enfant est démuni et il a besoin de l’adulte pour le contenir physiquement et émotionnellement. S’il se laisse faire, je le prends dans mes bras, cela le calme notamment grâce à la sécrétion de l’ocytocine, je valide ses émotions : tu es en colère, tu es triste, tu es frustré, je comprends. Chaque fois que l’adulte aide à mettre des mots sur l’émotion de l’enfant, en lui parlant d’une voix calme et apaisante, il aide son cerveau à se développer. Ce n’est que vers 5-6 ans que le cerveau a la maturité suffisante pour mieux gérer les émotions et les colères devraient alors s’apaiser.

8. Laisser explorer l’environnement
Le cerveau des enfants se développe en explorant, il est important de les laisser évoluer librement dans des environnements sécurisés. C’est-à-dire en mettant à leur dispositions un espace duquel on a retiré toutes les sources de dangers afin qu’ils puissent bouger librement et passer à leur rythme par les différentes étapes de leur développement moteur (sur le dos, puis le ventre, ramper, faire du quatre pattes, se mettre debout et marcher). Le fait de passer par ces étapes est fondamental pour une bonne organisation de la latéralité et un développement adéquat de capacités telles que l’attention, la gestion de l’impulsivité, etc. C’est aussi en explorant que l’enfant fait ses premières acquisitions et développe la confiance en lui.

9. Montrer l’exemple
Les enfants apprennent par imitation : éduquer c’est montrer l’exemple. Je parle à mon enfant comme j’aimerais qu’il me parle : je lui demande s’il te plait, je lui dis merci. Je ne suis pas un parent parfait, je peux me tromper et je peux reconnaître mes erreurs et demander pardon. Mon enfant apprend alors que c’est acceptable de se tromper. Nos enfants sont ce que nous leur transmettons, ils se développent en fonction de ce qu’ils reçoivent de leurs parents et de leur environnement. Ils apprennent les valeurs par l’exemple plus que par les mots. C’est ainsi qu’en montrant l’exemple enseigne à nos enfants à prendre soin d’eux, à écouter leurs propres besoins, à être empathiques et bienveillants à leur tour.

Pour savoir les références des sources de cet article pour les parents qui souhaiteraient en savoir plus , demander à l’école si vous plaît.

(1) Pour ne pas alourdir le texte je ne ferai par la suite que référence au parent, mais il s’agit de façon plus étendue de n’importe quel adulte prenant soin de l’enfant.
(2) La cohérence cardiaque consiste à faire entrer en « résonance » le coeur et la respiration. Pour cela, il suffit de pratiquer 6 cycles de respiration par minute pendant 5 minutes.

Inès Despature
Psychologue
Col. 17431
www.inesdespature.com